FOR MEMBERS ONLY

PROUD TO BE A NFPE MEMBER

யாருக்கும் அஞ்சோம் !!எதற்கும் அஞ்சோம்!!!
Monday, 2 May 2016

நெல்லை கோட்ட செயலர் தோழர் SK .ஜேக்கப்ராஜ் படைப்பான 'அஞ்சலகத்தை சுற்றி ' கவிதை நூலிலிருந்து சில வரிகள்......அஞ்சலக திட்டங்களில் பாதி இறந்தே பிறக்கின்றன --மீதி 
பிறந்த டன்   இறக்கின்றன “


இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு வேவு பார்ப்பதிலே இந்த அதிகாரிகள்


சரக்குகளை சந்தைக்கு அனுப்பாமல்
சக ஊழியர்களிடமே 
சரிகட்டும் சமரசத்தை ஏற்க மாட்டோம் “

No comments:

Post a Comment

UNITY IS STRENGTH

UNITY IS STRENGTH
PROUD TO BE A NFPE MEMBER

DHARMAPURI DIVISION OFFICE PHONE NUMBERS !!!

SELECT OFFICE NAME


PHONE NUMBERS: